Đakonije sa roštilja

Reč Srbija na Zapadu je glavna asocijacija za roštilj. Vezuju nas tradicionalno za njega zbog dugogodišnje vladavine Otomanskog carstva. Iako neki misle da je poreklom iz Turske, neki da je čak iz Persije, pravo poreklo se vezuje za Kavkaz i azijske narode sa tog područja. Jedno je sigurno da smo ga nasledili od Turaka. Ipak,…